En felles skranke for problemer

Folk som mister jobben og får økonomiske problemer skal slippe å pendle mellom aetat, trygdekontor og sosialkontor. De skal få en felles disk å gå til.