Blir flytta før klagefristen

Bebuarane ved Lavik sjukeheim vert flytta til Kyrkjebø 14. mars. Det stadfester helse- og sosialsjefen i Høyanger kommune, Arve Varden.