Eksamen i hamster

Jordbruksskolen på Stend er mer enn traktor, plantedyrking og fjøsstell. I år har elevene fått egen kjæledyravdeling.