• FOTO: Høvik, Tor

Mørklagt for klimaet

Husket du å slukke lyset for «Earth Hour»?