Havarikommisjonen undersøker dødsulykken på E16

– Vi håper vi skal kunne komme litt nærmere årsaken til ulykken, sier havarikommisjonen.

Publisert:

DØDSULYKKE: 16. oktober omkom en 62 år gammel bussjåfør i en møteulykke mellom en buss og et vogntog på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland. Foto: POLITIET

Mandag 16. oktober frontkolliderte en buss og et vogntog på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland mellom Voss og Bergen.

En 62 år gammel bussjåfør omkom. I bussen var det 18 passasjerer, og flere fikk lettere skader. Vogntogsjåføren kom fra ulykken med kuttskader.

En av busspassasjerene som ble skadet, var Ingrid Fjær Andersen (30). Hun satt på femte rad i bussen.

– Jeg så at traileren komme rett mot oss, og jeg husker jeg fikk tid til å tenke «dette går ikke bra», sa hun til BT.

Les også

Ingrid (30) satt på femte rad i bussen: – Jeg så traileren komme og tenkte at dette går ikke bra

ULYKKESSTEDET: Helikopterbildet av ulykkesstedet viser vogntoget midt mellom de to tunnelene. Bussen står inni tunnelen øverst på bildet. Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Prioriterer møteulykker

Nå har Havarikommisjonen bestemt seg for å undersøke møteulykken.

– Det er mange møteulykker, og det er viktig at disse prioriteres. Denne ulykken involverer tunge kjøretøy, og skjedde på ulykkesutsatte E16. Vi håper vi skal kunne komme litt nærmere årsaken til ulykken, og se om det er noen sikkerhetsforberedende tiltak som kan iverksettes, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i veiavdelingen ved Statens havarikommisjon.

Det var BA som først omtalte saken.

Les også

Bussjåfør omkom i frontkollisjon i Voss

FRONT: Traileren og bussen kolliderte mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen. Foto: RUNE SÆVIG

Kollisjon i svak kurve

I pressemeldingen skriver de at bussen var på vei til Bergen da ulykken skjedde og vogntoget kjørte mot Voss.

«De kolliderte i en slak kurve mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen. Avstanden mellom tunnelene er ca. 70 meter, og kollisjonen skjedde i en svak kurve. Bussen kom til ro etter at den hadde entret Nakkagjelstunnelen, og den ble stående mot tunnelveggen på høyre side. Vogntoget ble skadet slik at det mistet styremulighetene i kollisjonen. Det stoppet mot autovernet på venstre side på veien mellom tunnelene.»

– Vi er i gang med tekniske undersøkelser av begge kjøretøyene, og involverte og berørte parter vil bli intervjuet. Det er mange hensyn å ta. Men vi gjør dette for få et totalbilde av det som skjedde, slik at vi kan unngå tilsvarende ulykker i fremtiden, sier Mellum.

Les også

Trafikklærer som kom til dødsulykken reagerer på at folk spekulerte i årsak på sosiale medier

Rapport innen et år

I pressemeldingen står det også at Havarikommisjonen vil innhente informasjon av veiforholdene, og at bakenforliggende forhold ved både fører, kjøretøy og veiforhold bli analysert.

– Men det er viktig å presiserer at vi ikke skal fordel straff og skyld, sier han.

Mellum sier at Havarikommisjonen skal ha klar en rapport om innen ett år.

– Dette er ikke en komplisert ulykke, og vi håper det ikke tar for lang tid, sier Mellum.

Politiet på Voss sa dagen etter ulykken at de «har en formening» om årsaken til ulykken etter å ha avhørt vogntogsjåføren, passasjerer og vitner. Men at de ikke ønsket å gå ut med den da.

– Vi håper å få et svar i løpet av en måned eller to. Nå venter vi på rapportene fra Havarikommisjonen og kriminalteknisk avdeling i Vest politidistrikt før vi konkludere, sier lensmann på Voss, Ivar Hellene til BT.

Publisert: