Gir ikke opp kampen mot gruveavfall

EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Motstanderne gir likevel ikke opp. – Kampviljen er større enn noen gang, sier Natur og Ungdom-leder.

KAMP OM FJORDEN: Nordic Mining ønsker å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane Arkivfoto: Odd E. Nerbø

ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid. De nådde ikke frem med argumentene hos ESA.

Vil bestemme seg i 2018

Beslutningen kom brått på Nordic Mining, forteller adm. dir. Ivar Fossum.

– Men det er selvsagt veldig positivt og hyggelig at man endelig har fått bekreftet at Norge tolker rammedirektivet på en riktig måte. Det er også en viktig avklaring av en usikkerhet både for Norge og mineralindustrien, og selvsagt for vårt prosjekt i Sogn og Fjordane, sier Fossum.

Veien videre for Nordic Mining blir nå å foreta en teknisk utvikling av prosjektet. Det vil si, ifølge Fossum, å få plass planer for å bygge et robust og langsiktig industriprosjekt.

– Valget om å investere tror vi kommer mot slutten av 2018, sier han.

Ennå kraftig motvilje

Motstanderne har imiderltid ingen planer om å gi opp kampen mot det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden, selv om onsdagens avgjørelse gikk i regjeringens favør.

– Kampviljen er større enn noen gang. Denne saken har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og veldig mange personer har sagt seg villig til å delta i nye aksjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til BT.

En rekke medlemmer av miljøorganisasjonen og andre gruveaksjonister ble like før jul dømt til å betale 22.000 kroner i bøter etter å ha lenket seg fast til anleggsmaskiner under prøveboring på Engebøfjellet sist vinter. Aksjonistene måtte fjernes med makt av politiet.

– Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet, men er heller ikke særlig overrasket. ESA har bare gjort en vurdering av regjeringens egen saksbehandling, og ikke sett på konsekvensene av prosjektet, sier Natur og Ungdom-lederen.

Kamp mot utslippstillatelse

– Vi må bare fortsette kampen og forbereder oss på nye aksjoner hvis det blir nødvendig, sier Skjoldvær.

Hun har nemlig stadig et håp om at gruveprosjektet kan bli stanset av myndighetene.

– Nordic Mining mangler fortsatt utslippstillatelse for ett av stoffene, og de trenger også en annen godkjenning for å kunne sette i gang med prosjektet. Vi akter å påvirke disse prosessene, sier Skjoldvær.

Ivar Fossum, toppsjefen i Nordic Mining, svarer dette når han blir spurt om hva han tenker om at motstanderne ennå ikke vil gi seg.

– Det er like viktig nå som før at de som kanskje har en prinsipiell motstand, gjennomgår utslippstillatelsen som er gitt prosjektet, og tar innover seg at vi har en ekstremt omfattende forvaltningspraksis for hvordan slike prosjekter skal utredes.

ESA konkluderer med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet. Dermed lukkes de tre klagesakene.

Store protester

Tillatelsen ble gitt i april 2015 og utløste store miljøprotester.

– ESA tar ikke stilling til selve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser, sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

Nordic Mining vedgår at ventetiden har kostet dem.

– Betydelige beløp har gått med, både i kraft av at vi har hatt lang ventetid og nye utredninger, men selvsagt også at prosjektet kommer senere i drift enn vi opprinnelig planla, sier Fossum.

AKSJONER: Planene om dumping har utløst protester i lokalmiljøet. I februar i fjor ble aksjonister pågrepet etter å ha lenket seg fast på Engebøfjellet. Tor Høvik (arkiv)

– Ingen feil

ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge. ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.

Nordic Mining opplyser til NTB at selskapet fortsatt ikke er i gang med produksjonen av rutil. Dermed har selskapet heller ikke begynt å deponere gruveavfall ennå.

Hentet penger

– Den ligger flere år frem i tid. Vi er nå i gang med tekniske studier, sier finansdirektør Lars Grøndahl.

Selskapet opplyste sist høst at prøveboringen på Engebøfjellet har gitt gode resultater, og har tidligere varslet at en endelig investeringsbeslutning om prosjektet er ventet i 2018.

En utvidelse av aksjekapitalen like før jul tilførte Nordic Mining 27 millioner kroner til mulighetsstudier og drift av selskapet. Blant investorene er Florø-milliardær Edvin Austbø, skriver Firda.

«Et svik mot fjorden»

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, mener ESAs beslutning er «et svik mot fjorden».

– Forskningen er krystallklar på at dumping av gruveavfall vil drepe liv i fjorden, og at vannkvaliteten vil forringes. Det er ufattelig at ESA ikke legger dette til grunn, sier han.

– Kan drive i 50 år

– Om ikke dette bryter med lovverket, er det vanskelig å se for seg hva som vil gjøre det. Det viser at lovverket ikke er verdt papiret det er skrevet på en gang, sier han.

Nordic Mining opplyser på selskapets nettsider at Engebøfjellet trolig inneholder omkring 250 millioner tonn rutilmalm. «Dette gir grunnlag for å drive forekomsten i inntil 50 år. Først femten år med dagbrudd, deretter 35 år med underjordsdrift», skriver selskapet.