• NY RETTSHANDSAMING: Nils Steinar Larsen er dømd til 19 års fengsel for drap. FOTO: ODD MEHUS

Måtte ut av rettssalen

Drapsdømte Nils Steinar Larsen (50) måtte ut av rommet då den tidlegare sambuaren hans skulle forklare seg i dag.