• TØFF JOBB: Linda Johannessen i BIR måtte trå til i Søndre Skogvei. FOTO: EIRIK BREKKE

Disse returpunktene kan bli stengt

Fredag kom rottene før BIR.