• ULOVLIG: Riksadvokaten slår ettertrykkelig fast at all bruk av vannscooter er forbudt utenom godkjent bane. I Hordaland finnes for tiden bare to slike baner. Ingen av dem ligger i Alvøen, der dette bildet ble tatt i mai 2008. FOTO: ARKIVFOTO

Scooter-syndere fikk 30.000 i bot

Politiet vil klinke til mot ulovlig kjøring med vannscooter. Og nå er all bruk definitivt forbudt.