• KANAL OG BANE: Reetablering av den tidligere elven mellom Kristianborgvannet og Solheimsvannet vil gi en helt ny opplevelse av området, mener kommunen. Det vil også Bybanen, når den kommer. FOTO: BERGEN KOMMUNE

Slik blir Mindebyen

I dag er området preget av lagerhaller og industri. Nå skal det ryddes plass til 22.000 kontorarbeidsplasser.