• ANKER: Nils Steinar Larsen anker drapsdommen avsagt i Gulating lagmannsrett. FOTO: ODD MEHUS

Anker drapsdommen

Drapsdømte Nils Steinar Larsen anker til Høyesterett.