Trailer på tvers på E39

Ble stående fast på avskjørselsrampe.