Nytt utvalg skal hjelpe mobbeofre

Fredag ble det opprettet et nytt utvalg som skal se på virkemidler mot mobbing. - Dette forsterker kampen mot mobbing, sier Kristin Halvorsen.

Publisert Publisert

POSITIV: Steffen Ekren sto tidligere i år frem med sin mobbehistorie. - Dette er veldig positivt, sier han. Foto: Jan M. Lillebø.

 • Hanne Louise Åkernes
 • Marit Fosso
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

I statsråd fredag oppnevnte regjeringen et nytt mobbeutvalg. Utvalget skal se på hva som kan gjøres for å redusere mobbing og forbedre skolemiljøet.

krist9in.jpg

— Jeg ser frem til å se hvilke forslag utvalget kommer frem til, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til BT.

Halvorsen er sikker på at et utvalg med eksperter fra ulike nivå og med forskjellig bakgrunn vil komme frem til nye forslag til bekjempelse av mobbing.

— Vi trenger nye tanker og virkemidler. Med dette utvalget legger vi inn et ekstra gir og forsterker kampen mot mobbing ytterligere, sier hun.

- Positivt

Steffen Ekren sto tidligere i år frem med sinmobbehistorie i Bergens Tidende. Han er i dag varamedlem i Sentralstyret for Mental Helse Ungdom. Han er spent på hva utvalget vil komme frem til.

— Jeg synes dette er veldig positivt, særlig fordi det kan bidra til at mobbing kommer mer på dagsorden. Jeg er spent på hva de kommer frem til, og bidrar gjerne med mine erfaringer som medlem av Mental Helse Ungdom.

Han håper at utvalget lar frivillige organisasjoner få være med i arbeidet, slik at de også blir hørt.

— Her sitter det mye kompetanse fra personer som kjenner problematikken og som har opplevd dette mer tett på. Det gjelder både Mental helse og organisasjoner som Røde Kors, sier han.

- Vil bety mye for mange barn

Christoffer Beckham er leder forForeldreutvalget for grunnopplæringen ( FUG ) og sitter i det nye utvalget. Han er svært fornøyd med at regjeringen har valgt å opprette en slik gruppe.

— Dette er et utvalg som kan komme til å bety mye for mange barn i Norge. Politisk sett er dette et skritt i riktig retning med tanke på mobbeproblematikken i den norske skole, sier han.

Mobbeutvalget skal se på de samlede virkemidlene som kan gi et bedre skolemiljø og motvirke mobbing i skolen, og vurdere hvilke virkemidler som er effektive for forebygging og håndtering av mobbing. Formålet er å systematisere kunnskapen om hvordan det kan skapes et godt læringsmiljø uten mobbing. Utvalget skal ledes av Øystein Djupedal. Fylkesmann i Aust-Agder.

Beckham mener utvalget gir foreldre en unik mulighet til å slippe til med sine tanker og meninger om hvilke tiltak som kan virke mot mobbing.

— Jeg vil stå på og jobbe for at foreldrene sin mening kommer frem. Dette blir veldig spennende, sier han.

Skal vurdere regelverket

I dag gir opplæringsloven kapittel 9a alle elever rett til et godt psykososialt læringsmiljø. Utvalget skal blant annet:

 • Gå gjennom og vurdere regelverket, og foreslå hvordan reglene kan utformes slik at alvorlige mobbesaker får en forsvarlig vurdering.
 • Vurdere om regelverket ivaretar elevers rett til et godt psykososialt læringsmiljø.
 • Se på hva som kjennetegner et godt skolemiljø
 • Undersøke hvorfor det er mer mobbing på enkelte skoler og lavere på andre
 • Se på hva som kommer til å være viktig i fremtiden, som digital kommunikasjon og sosiale medier
 • Vurdere hvor grensen for skolens ansvar skal gå
 • Det er snakk om et grundig og langsiktig arbeid, der utvalget vil komme med sin endelige innstilling i juni 2015. Vi fortsetter parallelt å jobbe med det vi har prioritert, mobbing er noe vi må jobbe mot hver eneste dag, sier kunnskapsministeren.

Hun forteller at 13 kommuner og 30 skoler som har slitt med vedvarende høye mobbetall nå skal få målrettet støtte og veiledning av Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Sakene flest leser nå

 1. Mann pågrepet: - Et voldsomt bråk

 2. Dette synet møtte Rune da han løftet overmadrassen på hotellet i Bergen

 3. – Vaktene truet med utkastelse hvis vi ikke holdt større avstand

 4. WHO hyller Sveriges koronakommisjon

 5. Jeg husker frokostene hos pappa annenhver helg

 6. Stjal respirator og medisinsk ustyr for barn fra luftambulansen

 1. Vær en venn
 2. Mobbing