• POSITIV: Steffen Ekren sto tidligere i år frem med sin mobbehistorie. - Dette er veldig positivt, sier han. FOTO: Jan M. Lillebø.

Nytt utvalg skal hjelpe mobbeofre

Fredag ble det opprettet et nytt utvalg som skal se på virkemidler mot mobbing. - Dette forsterker kampen mot mobbing, sier Kristin Halvorsen.