• RETTFERDIGHET: Det finnes rettferdighetsargumenter både for og imot formuesskatten, mener forsker Cornelius Cappelen. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Skatt mot flaks

Formuesskatten får frem forskjellene i norsk politikk, mener Cornelius Cappelen, velferdsforsker ved Universitetet i Bergen.