Skadet i kollisjon

To biler krasjet i Garnesvegen.