• I RETTEN: Den nå 50 år gamle mannen fremstilles for fengsling i Nordhordland tingrett fredag. FOTO: POLITIET

I årevis har han stjålet uten å blistraffet. Fredag ble han fengslet.

Mannen har begått flere hundre innbrudd, blitt tatt, men har blitt løslatt. Fredag ble han fengslet, for første gang på over 20 år.