• (1/4)
    SAGES NED: Ved 14-tiden fredag startet arbeidet med å fjerne trærne på plassen ved Johanneskirken opp igjen. FOTO: CAMILLA AADLAND

Her sages treet ned

Lise Jonette Gjertsen klarte å stoppe fellingen av det hundre år gamle treet ved Johanneskirken i noen timer, men så startet arbeidet med å sage det ned.