- Ansatt slått

Ungdomsgjeng lagde bråk på McDonald's.