Tide tappes

Femten av de nyansatte trafikklederne og vognførerne i Fjord1 Partner kommer fra Tide Buss.