• OPPGITTE: Rehabilitering av Bergen tinghus har vært på agendaen siden 1990-tallet. Nå må domstolslederne Kari Johanne Bjørnøy og Håkon Rastum (til h.) vente i mange år til. Peter Chr. Frølich (H), stortingspolitiker og justiskomitémedlem, lovte under et besøk mandag å kjempe for fortgang. FOTO: Marie Havnen

Ser langt etter nytt tinghus

Bergen tinghus skulle rustes opp for 800 millioner. Store summer er brukt på forprosjektering. Nå må alt utredes på nytt.