Fløyfjellstunnelen er rydda

Trafikken sørover gjennom Fløyfjellstunnelen går igjen som normalt, etter at ei ulykke laga lange køar.