• REPARASJON: Da BT var i Byparken ved 11.15-tiden, holdt arbeidere på å sikre døren. Vognsettet må repareres på depotet på Kronstad. FOTO: OLE VALAKER

Eldre dame i rullestol hang fast i Bybane-dør

Drama i Byparken.