Torsdag legger valgkomiteen frem sin innstilling til helt ny ledelse for Senterpartiet. Spenningen ble utløst tirsdag, da både sittende nestleder Ola Borten Moe og utfordreren, Anne Beathe Tvinnereim, bekreftet at de vil kjempe om vervet som første nestleder.

Trygve Slagsvold Vedum blir innstilt som ny Sp-leder, og Janne Nordås fra Nordland blir trolig foreslått som andre nestleder. Nordås blir foreslått blant annet fordi hun sitter på Stortinget.

Alt er åpent

Ingen kilder i Senterpartiet vil åpent tippe utfallet av voteringen mellom Borten Moe og Tvinnereim. Men under hånden tror flere at den tidligere olje— og energiministeren fra Sør Trøndelag vil tape kampen.

Dette skyldes at avstemmingen på det ekstraordinære landsmøtet skal skje skriftlig. Dessuten er det ikke tradisjon i partiet for å binde delegatene på landsmøte i slike saker. Alle de 270 utsendingene står fritt til å stemme på hvem de vil. Det kan bety at fylker som i utgangspunktet støtter Borten Moe ikke nødvendigvis vil stemme på ham. Sagt med andre ord: Det nytter ikke å ringe rundt til Senterpartiets fylkesledere, og på den bakgrunn trekke en klar konklusjon.

Vestlandet sterkt, men svekket

På grunn av høye medlemstall og en ny beregningsmetode, har de tre Vestlandsfylkene relativt tunge delegasjoner til landsmøtet. Blant disse er oppslutningen om Tvinnereim stor, om ikke samstemt. Hedmark og Oppland, som før ble kalt de tunge Sp-fylkene, er ikke lenger så dominerende. Hedmark har bare en delegat flere enn Hordaland.

Etter at Hordalands Kjersti Toppe varslet klart gjennom BT tirsdag at hun ikke vil sitte i en ledelse sammen med Ola Borten Moe, falt Vestlandet trolig ut av partiledelsen. Tidligere rådgiver i samferdselsdepartementet, Sigrid Handegaard fra Jondal, har vært nevnt som kandidat. Men at hun ikke sitter på Stortinget, svekker det hennes kandidatur, sier kilder i partiet.

Spenningen knytter seg dessuten til Senterungdommen. De har et vedtak på at Ola Borten Moe skal vekk fra partiledelsen, ikke minst på grunn av energi og miljøsaker. Hvert fylke har en SU-delegat, men ingen vet om disse vil føle seg forpliktet til å stemme på hans motkandidat.

Disse avgjør

Når Senterpartiet kaller inn til ekstraordinært landsmøte for å velge ny partiledelse, vil kjøttvekten avgjøre hvem som får vervet som første nestleder. Slik blir fylkene representert på Lillestrøm mandag om drøyt to uker:

Østfold: 13

Akershus: 16

Oslo 8

Hedmark: 18

Oppland 20

Buskerud: 16

Vestfold 12

Telemark: 13

Aust-Agder: 11

Vest-Agder: 10

Rogaland: 20

**Hordaland: 17

Sogn og Fjordane: 17**

Møre og Roms: 15

Sør-Trøndelag: 17

Nord-Trøndelag: 20

Nordland: 15

Troms: 11

Finnmark: 8