• Navicula i slimklump 2.jpg FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Slimete invasjon til sjøs