Fylkesutvalget i Hordaland har vedtatt å sende saken om reklamefinansiert kollektivtransport ut på høring. Det vil si at involverte parter skal få komme med sine innspill og innsigelser. Skal man tro Morten Myksvoll (Frp), er det svært sannsynlig at reklamefinansieringen nå blir en realitet.

Det er et klart flertall i både fylkestinget og i Bergen bystyre for saken, som blant annet vil innebære at busskur og busser kan dekkes med reklame.

— Jeg vil tro at utfallet er gitt, sier Myksvoll, som er nestleder i komité for helse og sosial i Bergen bystyre.

- Så høringen er en ren formalitet?

— En høring er aldri en ren formalitet. Men det skal svært mye til for at dette snur, sier Myksvoll.

Åtte mot syv

Innstillingen om å gå inn for å vedta innføring av reklame i kollektivtrafikken skjedde med åtte (H, Frp, V) mot syv (Ap, SV, Sp, KrF) stemmer. Fylkesutvalget går inn for at saken skal sendes på høring til berørte kommuner, organisasjoner og Statens vegvesen.

Mindretallet gikk inn for at fylkestinget skal vedta at reklamefinansiert kollektivtrafikk ikke er ønskelig og vil avgrense dette i det offentlige rom, samt at fylkestinget skal ta endelig stilling til saken når berørte parter har gitt sine innspill.

Fylkestinget skal behandle saken den 10. og 11. desember.

Bør glede seg

Folk som står i tettpakka bussar bør glede seg over reklamefinansieringen, mener Morten Myksvoll. Fylkeskommunen legger i sitt nye budsjett inn 10 mill av reklameinntektene til å forbedre rutetilbudet.

— Dette er penger som går rett tilbake i et bedre kollektivtilbud, samtidig som de øker attraktiviteten, ved å oppgradere og vedlikeholde busskur, sier Myksvoll.

- Halvhjertet

Bystyremedlem for De Grønne i Bergen, Sondre Båtstrand, fnyser av kollektivsatsingen.

— Det er jo gledelig at Frp viser en slik rørende omsorg for kollektivtilbudet, men det virker ganske halvhjertet. Frp sitter med makten i byen, fylket og landet, og om partiet brydde seg så mye om kollektivtransport, skulle det være en enkel sak å skaffe mer penger uten å selge byrommet vårt, sier Båtstrand.

Han mener Frp bruker kollektivsatsingen som et vikarierende argument.

— Det virker som at engasjementet for kollektivtilbudet er spesielt stort når det kan brukes som et argument for å påføre bergenserne mer reklame, for i det vanlige budsjettarbeidet har Frp forsømt kollektivtilbudet, sier han.

Er mer reklame i byrommet en god idé? Si din mening i kommentarfeltet!