— Køprising er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil fungere. Det er gode erfaringer med det fra andre byer, sier Eirik Løkke i den borgerlige tankesmien Civita.

Han peker på byer som Stockholm og London, hvor biltrafikken ble redusert med over 20 prosent etter innføring av køprising.

BT har tidligere skrevet om undersøkelser fra NAF som viser at ett minutt i bilkø i Bergen koster samfunnet over 500.000 kroner. Civita-rapporten peker på undersøkelser som viser at hvert minutt i bilkø over hele landet koster 2,5 millioner kroner.

Les rapporten her

— Kø medfører store CO2-utslipp og koster samfunnet mange milliarder kroner. Problemet i dag er at flere ønsker å kjøre enn det er plass til, sier Løkke.

Ifølge Løkkes rapport vil næringslivet alene frem mot år 2030 tape drøyt 30 milliarder kroner, dersom det ikke gjøres grep mot køene allerede nå. Han konkluderer med at køprising kanskje er det eneste tiltaket effektivt nok til å møte de trafikale utfordringene landets største byer står overfor.

Les også:

— Alt til sin tid

Rapporten endrer ikke Høyres holdning i Bergen, som fremdeles avviser køprising.

— Jeg er opptatt av først å etablere det effektive kollektivsystemet som skal til for at vi kan frakte våre innbyggere på en alternativ måte enn privatbil. Så er jeg klar for å revurdere standpunktet når vi en gang kommer der, sier Dag Skansen (H).

Vi er nødt til å ta tøffe grep i biltrafikken i Bergen Erlend Horn (V)

Erlend Horn (V) mener imidlertid at de økte inntektene fra rushtidsavgiften kan brukes på å løfte kollektivtilbudet.

— Vi er nødt til å ta tøffe grep i biltrafikken i Bergen. Vi kan ikke være prisgitt værsituasjonen for hvorvidt vi skal ha god luftkvalitet i byen, sier Horn.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, registrerer at rapporten kommer fra Civita, og mener Høyre bør lytte til «sine egne».

— Bompengene bør være høyere i rushtidene, og lavere ellers på døgnet. Jeg er overbevist om at dette vil tvinge seg frem i Bergen etter hvert. Det er rett og slett fornuftig, sier han.

Fortsatt for prising

I sin tid som leder for Bergens Unge Høyre startet stortingsrepresentant Peter Christian Frølich et opprør mot partiledelsen i lokallaget på spørsmålet om køprising. Han og ungdommene tapte kampen med minst mulig margin på årsmøtet til Bergen Høyre. Daværende byrådsleder Monica Mæland var innbitt motstander av ordningen.

— Det ble knepent ja, men det har jeg levd greit med siden den gangen. Det var en grundig debatt, og saken ble avgjort. Noen omkamp kommer ikke fra min side nå, sier Frølich.

Han presiserer at hans personlige syn på køprising har ikke endret seg.

— Jeg mener fremdeles at prismekanismer kan være virkningsfulle for å regulere trafikk.

Leder for Bergens Unge Høyre, Petter Haraldsen, sier det er uaktuelt for ungdommene å ta en omkamp på dette. Både han og Frølich mener byrådets forslag om miljødifferensierte bompenger er bedre.

— Det er ingen nye argumenter som kommer opp i dette notatet. Det som nå må komme på plass er miljødifferensierte bompenger. Det er det viktigste vi kan gjøre for klimaet i Bergen.

- Hvordan bedrer det klimaet?

— Store biler med mye utslipp må betale mer, mens elbiler for eksempel kan betale mindre eller ingenting.

- Store biler med mye utslipp er vel dyre biler? Kommer de til å slutte å kjøre gjennom bomringen når prisene øker?

— Vi må se på hvordan vi innretter dette. Det er nok mange fagfolk som er bedre egnet til å svare på meg enn dette.

Diskuter saken under: