• MER KUNNSKAP: Filip Rygg (KrF) vil gjennomgå kostnadene for Bybanens tunnelalternativer i sentrum. Et av forslagene som skal regnes på er traseen med innslag i Peter Motzfeldts gate. Det medfører blant annet at Sparebanken Vest sitt bygg i bakgrunnen må rives.

Bestiller nye utredninger

Byrådet ber fagetaten se på bybanetraseen gjennom Bergen sentrum på nytt. Også fylket varsler nye utredninger.