• VIL PRØVE: Vernepleier Martha Storum (til v.) og sykepleier Wibeche A. Kausland ønsker å jobbe 13 timers vakter i helgene på demensavdelingen på Ladegården sykehjem. FOTO: Odd E Nerbø

Ønsker seg lengre helgevakter

De ansatte på Ladegården sykehjem mener ny turnus vil gi dem mer fri og beboerne hyggeligere helger, men Fagforbundet sier nei.