- Krasjet med møtende bil

Bil traff fortau, skjenet over i motsatt kjørefelt og krasjet med bil som kom motsatt vei.