Catwalk til et bedre liv

Lang, lang rekke, snart Sacha, så Elise eller en av de andre litt ut og inn av rekken går.