Rammer videregående skoler

Langhaugen videregående skole må stenge og på fem andre skoler blir undervisningstilbudet kraftig redusert på grunn av streiken.