• (1/6)
    TEATERGATEN: Ved kinoen begynner arbeidet å bli ferdig. Her legger (fra v.) Mazor Bagusuav, Ole Johnny Reknes og Joakim Barros brostein. FOTO: RUNE SÆVIG

Graver videre til byens beste

Du trodde kanskje at gravingen nærmet seg slutten? Men nei; det er fortsatt mye som skal gjøres med sentrumsgatene.