Tekniske problemer på bt.no

På grunn av feil ved teknisk utstyr ble bt.no ikke oppdatert første del av skjærtorsdag.