• FRIFUNNET: Men saken mot Magnus Stangeland går videre til Høysterett. FOTO: VEGAR VALDE

- Fire år burde være nok

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland må også møte i Høyesterett i saken om stortingspensjoner.