Rispet i halsen med kniv

Væpnet politi pågrep 30-åring i Alvøen.