• Mer avlastning: Hilde Onarheim (H), byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, sier at de har tatt kritikken svært alvorlig. Det er laget en liste av tiltak som skal gi styrket tillit til brukerne av avlastningstilbudene. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Utslitte foreldre loves mer hjelp

Den massive kritikken fra familier med pleietrengende barn gir resultater. Bergen kommune oppretter 1300 nye avlastningsdøgn og sakene skal avgjøres på kortere tid.