Ankar ikkje Ragnhild-dommen

Ragnhild Helsengreen (15) døde av overdose. No er siste punktum sett.