• (1/2)
    ROBOCARE: Din neste hjemmehjelp? FOTO: Shigeki Sugano Lab., Department of Modern Mechanical Engineering, Waseda University, Tokyo

Roboter på vei inn i eldreomsorgen

Se velferdsteknologiens svar på Wall-E.