• (1/6)
    SYND: Harriet Grant-Hansen synes det er trist at gravplass ved Åsane gamle kirke ikke blir bedre vedlikeholdt. FOTO: JO HJELLE

- Dette er uverdig

Gravplassen blir ikke stelt.