- Hvis vi har returnert noen mot fagmyndig­hetenes råd til et område som er utrygt, skal vi ta en diskusjon om det er en mulig løsning å hente dem tilbake, sier Eirik Sivertsen, som er innvandringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet.

Lørdag avslørte Stavanger Aftenblad atUtlendingsdirektoratet (UDI) i sommer ba regjeringen slutte å returnere enslige mindreårige og barnefamilier til Afghanistan. Bakgrunnen var vanskelige forhold for internflyktninger i landet.

- Veldig merkelig

UDI-direktør Frode Forfang beskrev i et brev fra i sommer praksisen med å sende familier med mannlige forsørgere til områder i Afghanistan som «humanitært utilrådelig». Politiets utlendingsenhet (PU) fortsatte likevel å sende familier — i økt tempo.

FAKSIMILE: BT lørdag 13. desember

- Det å trosse faglige råd uten å ha noen sterk begrunnelse bak, fremstår som veldig merkelig, sier stortingsrepresentant Sivertsen.

Les også: — Uforståelig at Erna fortsatt har tillitt til Anundsen

Han mener det nå er nødvendig å få klarhet i hvorfor regjeringen har overprøvd sin egen fag­instans.

- Når du sender barn til et område, skal det være vurdert som trygt av norske myndigheter.

- En innskjerpelse

I Ap har man med interesse fulgt BTs avsløringer de siste ukene om regjering­ens politikk mot lengeværende asylbarn. Han berømmer justisministeren for tidlig å beklage at PU aldri hadde fått beskjed om at lengeværende asylbarn ikke lenger skal prioriteres når politiet skal sende ut asylsøkere fra landet.

Etter nyheten om at asylbarn sendes til Afghanistan, er han blitt mer kritisk.

Under Aps åtte år ved makten prioriterte man lengeværende mindre­årige ved tvangsreturer. Sivertsen mener likevel at partiet ikke sitter i glasshus når de kritiserer regjeringen.

- Jeg er opptatt av at statsråden må gi riktig informasjon til Stortinget, og all informasjon.

REAGERER: - Når du sender barn til et område, skal det være vurdert som trygt av norske myndigheter, sier Eirik Sivertsen, som er innvandringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet.
STORTINGET