Det er den glassklare beskjeden fra Venstres gruppeleder Julie Andersland.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) lanserte i går byrådets kuvending i bybanesaken. Traseen skal bygges mot Fyllingsdalen før Åsane.Han helte samtidig kaldt vann i årene til sentrumspartiene som ønsker en bybanetrasé i dagen nordover.

— Slik jeg ser det, er Bryggen-alternativet helt dødt.

Beklagelig

Andersland er lite fornøyd med signalene fra byrådslederen. Hun er også kritisk til prosessen.

— Jeg synes det er beklagelig at man ikke får bygget til Åsane først. Det er en bydel som har et enormt behov for byutvikling, og som trenger en bybaneløsning. Dette er også noe bystyret har vedtatt. Men når vi ser at den vedtatte traseen ikke kan bygges, så går vi med på å bygge vestover først.

Hun registrerer at Smith-Sivertsen vil ha et nytt konsept for kollektivløsningen mot nord, og snakker om T-bane.

— Byrådet får utrede det de vil. Men vi mener fremdeles at en dagløsning i sentrum, samt Bybanen sitt konsept, er det som vi går for. Om de vil samarbeide etter valget, så må de være forberedt på at det vil komme et krav om Bryggen-traseen igjen. Vi skal ikke stille noe ultimatum, men de skal ikke legge det dødt. Det skal kunne forhandles.

Skal diskutere

Gruppelederen regner med at det kommer en sak til bystyret snart om hva som skjer med Bybanen. Foreløpig har de bare pressekonferansen i går å forholde seg til.

Det regner også KrFs gruppeleder, Marita Moltu, med.

— Det er naturlig at det kommer en sak på nyåret. Vi må se på den videre planleggingen mot vest så fort som mulig. Så vi ikke havner i samme tidsnød den veien.

Moltu er overrasket over de bombastiske konklusjonene til byrådslederen.— Sa han det? Slik vi ser på dette er Bryggen-alternativet ikke dødt. Men vi har ikke flertall for det ennå.

Hun sier mye kan skje til valget, og vil ikke forskuttere hva KrF lander på, men presiserer at de holder alle muligheter åpne.

— Hva den endelige løsningen blir, kan ikke jeg svare på, men vi kan i alle fall ikke konkludere med at ting er lagt døde.

Står på sitt

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) sier han respekterer at Venstre og KrF ønsker en bybane over Bryggen.

- De krever at dette ikke legges dødt og blir en del av forhandlingene?

— Hva vi skal diskutere etter valget for å etablere et borgerlig byråd må vi nesten ta mellom partene. Men når jeg sier det jeg sier, så er det fordi bystyret har vedtatt en annen trasé. Det store flertallet i bystyret går også i retning av en lang tunnel. Basert på det anser jeg traseen over Bryggen som stein død.

Han kommer ikke til å innfri deres ønske om å legge frem saken om Fyllingsdalen-traseen for bystyret i denne omgang.

— Det er byrådetsom har mandat til å starte regulering, og senere vil trasévalg ogreguleringsplan kommer til bystyret som i alle andre reguleringsplaner.