Nye planar i lange banar

Breiare og beinare E16-tunnel forbi Vangen, fire felts veg til Skulestadmo, og hus må rivast.