Elever lærer best av god, gammeldags undervisning

En ny undersøkelse viser at tradisjonelle undervisningsmetoder der læreren bruker tavle og hjelper hver enkelt elev, gir best læringsresultat.