Faller gjennom på eksamen

Lærerne i Bergen gir avgangselever karakterer som de ikke er i nærheten av å forsvare på eksamen. Sjekk din skole!

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

— Vi gruer oss til eksamen, sier Audun Aarli, Vivian Fonnes, Regine Larsen og Thea Båtevik.

De er avgangselever ved Ortun skole, og som tiendeklassingene i Bergen har de etter alt å dømme også grunn til å frykte det som venter dem til våren.

Avgangselevene i bergensskolen har store problemer med å forsvare standpunktkarakterene når de blir vurdert av sensorer utenfor skolen.

Det viser en omfattende sammenligning BT har gjort av snittkarakterene i standpunkt og på eksamen ved samtlige ungdomsskoler i Bergen. For å kompensere for årlige variasjoner, har vi tatt med resultatene fra de tre siste årene.

I vår gjennomgang har vi sett på de fagene hvor elevene er oppe til skriftlig eksamen: Norsk, engelsk og matte.

Undersøkelsen viser at karaktersetting ikke er enkelt:

n På enkeltskoler er avviket mellom snittkarakteren til standpunkt og eksamen på nær en hel karakter.

n Enkelte skoler har gjennomgående et større avvik mellom eksamen og standpunkt enn andre skoler.

n De største avvikene er i norsk. I dette faget er det ikke en eneste skole som har klart å forbedre karaktersnittet under eksamen.

I norsk sliter elevene aller mest med sidemålseksamen. Over halvparten av skolene har gitt standpunktkarakter som er en halv karakter bedre enn resultatet på sidemålseksamen.

Litt bedre går det på matteeksamen. Likevel er det kun elevene på to skoler som har klart å løftet snittkarakteren under grunnskolens viktigste prøve.

Lykken er engelsk

Langt bedre klarer elevene seg i engelsk. Der er det også 11 skoler som løfter snittet under eksamen.

Skolen som gjør det aller best til eksamen sammenlignet med standpunkt, er Kirkevoll skole. Både i matte og engelsk har avgangselevene på Kirkevoll forbedret karaktene etter eksamen. Men utslagene er likevel ikke store. Heller ikke på Kirkevoll har snittkarakteren i noe fag gått opp med mer enn 0,27 poeng.

Rektor ved Kirkevoll skole, Jan Hetterud, synes likevel at tallene kan tyde på at de har vært litt for strenge med standpunktkarakterene på hans skole.

  • Dette er noe vi bør se på, men vurderingene skal tross alt ikke være basert på gjennomsnitt og avvik i forhold til eksamen, men på kompetansemålene for fagene, sier Hetterud.

Han mener at eksamen skal sette standard for karaktersettingen i skolen.

  • En bruker tross alt flere sensorer på eksamen. De har også erfaring og fagkompetanse til å vurdere besvarelsene, sier Hetterud.

Rektoren synes det er forståelig at standpunktkarakterene er noe bedre enn eksamenskarakterene.

— Men avvikene bør ikke være for store, sier rektoren.

- Vanskelig vurdering

Slåtthaug skole er også blant skolene som skiller seg ut.

De to siste årene har eksamenselevene i norsk fått karakterer som er nær en hel karakter dårligere enn standpunktsnittet.

Rektor ved Slåtthaug skole, Marit Terkelsen Foss, mener at utslagene må være tilfeldige.

  • Utvalget er tross alt lite. I våre gjennomganger etter eksamen har vi ikke funnet noen slik tendens, sier rektoren.

Hun understreker likevel at vurderinger er noe av det vanskeligste i skolen, og at norsk kanskje er det aller vanskeligste. Grunnen er at kompetansemålene er så mange i dette faget, forklarer Foss.

  • Men på vår skole har vi jobbet målrettet med å heve kompetanse på vurdering de siste årene. Vi er blitt mye bedre, sier hun.

- Noen er strenge

Tiendeklassingene på Ortun skole mener at karaktersetting er viktig.

  • Nå skal vi inn i. Karakterene avgjør om vi kan komme inn på den videregående skole vi vil, sier Vivian Fonnes.

— Til slutt kan jo karakterene avgjøre hva vi kan bli, sier Thea Båtevik.

For Ortun-elevene kan det tyde på at matematikk blir den største utfordringen.

I matte har Ortun-elevene i snitt gått ned 0,67 poeng under avgangseksamen. Ingen skoler har større forskjeller i akkurat dette faget enn Ortun.

Også de fire avgangselevene tror at det kan være forskjeller i vurderingene fra skole til skole. Likevel mener de at karaktersettingen kan variere like mye etter hvilken lærer de har.

— Noen lærere er jo veldig strenge, sier Audun Aarli.

— Det er ikke noen som kan være for snille da?

— Det er aldri en dårlig ting at lærerne er for snille med karakterene.

Hva mener du om forskjellene? Si din mening her.

Publisert