Brikkelause betalar dobbelt

Timeregelen i bompengeringane var ikkje så lukrativ likevel, for dei som manglar autopassbrikke.