- Vannet rakk oss til knærne

I dag bør du kanskje la bilen stå?