Mindre opplysning frå Lærdal

Mellom 20 og 25 arbeidsplassar kan forsvinne ved avdelinga til Opplysningen i Lærdal.