• Fjellskjering E16 Filefjell, 2.JPG FOTO: STATENS VEGVESEN

Stengjer Filefjell i åtte veker

Frå 20. august og åtte veker framover blir hovudvegen mellom Bergen og Oslo stengd for all trafikk på kvardagar.