• «SAMFUNNSPROBLEM»: - Fedme og overvekt er et stort samfunnsproblem. Og stort sett er det et personlig valg, sier Frp-politiker Kjetil R. Johansen som en kommentar til utspillet sitt på Facebook. Johansen er sykepleier og sier han er opptatt av forebyggende helsearbeid. FOTO: FAKSIMILE FRA JOHANSENS FACEBOOK-GRUPPE «SINNATAGGEN»

Trekkjer seg etter fedmehets

Frp-politikar Kjetil R. Johansen søkjer fritak frå alle verv etter å ha erta på seg feite menn.